Vid frågor om vägbommen, skicka ett mejl till

bom.kanadatf@gmail.com


Vid olycka/skada orsakad av föreningsmedlem eller annan känd motpart:

• fotografera och dokumentera skadan på bommen
• kontakta bomansvarig i styrelsen, Ulrika Generyd, informera om vad som hänt, info om försäkringsbolag

Vid skada orsakad av natur tex träd eller av okänd motpart/smitning:

• fotografera och dokumentera skadan på bommen

• kontakta bomansvarig i styrelsen, Ulrika Generyd, och informera om vad som hänt

bom.kanadatf@gmail.com
Uppdaterat 2021-09-04